MEM 2821 25 U 512 D

cisco-mem2821-256u512d-icp-networks-co-uk