نتایج 1 - 14 از 14

سوییچ های سری 2960

WS-C2960-8TC-L

WS-C2960-8TC-L

Catalyst 2960 8 10/100 + 1 T/SFP LAN...

جزییات محصول

WS-C2960G-8TC-L

WS-C2960G-8TC-L

Catalyst 2960 7 10/100/1000 + 1 T/SFP...

جزییات محصول

WS-C2960PD-8TT-L-M

WS-C2960PD-8TT-L-M

Catalyst 2960PD Multipack 6

جزییات محصول

WS-C2960PD-8TT-L

WS-C2960PD-8TT-L

Catalyst 2960 Powered Device 8 10/100 +...

جزییات محصول

WS-C2960-24TC-L

WS-C2960-24TC-L

Catalyst 2960 24 10/100 + 2T/SFP LAN...

جزییات محصول

WS-C2960G-24TC-L

WS-C2960G-24TC-L

Catalyst 2960 24 10/100/1000, 4 T/SFP...

جزییات محصول

WS-C2960-24TT-L

WS-C2960-24TT-L

Catalyst 2960 24 10/100 + 2 1000BT LAN...

جزییات محصول

WS-C2960-24PC-L

WS-C2960-24PC-L

Catalyst 2960 24 10/100 PoE + 2 T/SFP...

جزییات محصول

WS-C2960-24LT-L

WS-C2960-24LT-L

Catalyst 2960 24 10/100 (8 PoE)+ 2...

جزییات محصول

WS-C2960-48TC-L

WS-C2960-48TC-L

Catalyst 2960 48 10/100 + 2 T/SFP LAN...

جزییات محصول

WS-C2960G-48TC-L

WS-C2960G-48TC-L

Catalyst 2960 48 10/100/1000, 4 T/SFP...

جزییات محصول

WS-C2960-48TT-L

WS-C2960-48TT-L

Catalyst 2960 48 10/100 + 2 1000BT LAN...

جزییات محصول

WS-C2960-48PST-L

WS-C2960-48PST-L

Catalyst 2960 48 10/100 PoE + 2 1000BT...

جزییات محصول

WS-C2960-48PST-L-M

WS-C2960-48PST-L-M

Catalyst 2960 48 10/100 PoE + 2 SFP + 2...

جزییات محصول