نتایج 1 - 12 از 12

سوییچ های سری 2960S

WS-C2960S-24TS-L

WS-C2960S-24TS-L

Catalyst 2960S 24 GigE, 4 x SFP LAN Base

جزییات محصول

WS-C2960S-24TD-L

WS-C2960S-24TD-L

Catalyst 2960S 24 GigE, 2 x 10G SFP+...

جزییات محصول

WS-C2960S-24PD-L

WS-C2960S-24PD-L

Catalyst 2960S 24 GigE PoE 370W, 2 x...

جزییات محصول

WS-C2960S-24PS-L

WS-C2960S-24PS-L

Catalyst 2960S 24 GigE PoE 370W, 4 x...

جزییات محصول

WS-C2960S-48TS-L

WS-C2960S-48TS-L

Catalyst 2960S 48 GigE, 4 x SFP LAN Base

جزییات محصول

WS-C2960S-48TD-L

WS-C2960S-48TD-L

Catalyst 2960S 48 GigE, 2 x 10G SFP+...

جزییات محصول

WS-C2960S-48LPS-L

WS-C2960S-48LPS-L

Catalyst 2960S 48 GigE PoE 370W, 4 x...

جزییات محصول

WS-C2960S-48FPS-L

WS-C2960S-48FPS-L

Catalyst 2960S 48 GigE PoE 740W, 4 x...

جزییات محصول

WS-C2960S-48LPD-L

WS-C2960S-48LPD-L

Catalyst 2960S 48 GigE PoE 370W, 2 x...

جزییات محصول

WS-C2960S-48FPD-L

WS-C2960S-48FPD-L

Catalyst 2960S 48 GigE PoE 740W, 2 x...

جزییات محصول

C2960S-STACK2

WS-C2960S-STACK

hot-swappable flexstack stacking module

جزییات محصول

cisco-ws-c2960s-24ts-s-24xgige-2x-sfp-lan-lite-detail

WS-C2960S-24TS-S

Catalyst 2960S 24 GigE,2 x SFP

جزییات محصول