نتایج 1 - 20 از 20

سوییچ های سری 3750

WS-C3750X-24T-S

WS-C3750X-24T-S

Catalyst 3750X 24 Port Data IP Base

جزییات محصول

WS-C3750X-24T-L

WS-C3750X-24T-L

Catalyst 3750X 24 Port Data LAN Base

جزییات محصول

WS-C3750X-24P-L

WS-C3750X-24P-L

Catalyst 3750X 24 Port PoE LAN Base

جزییات محصول

WS-C3750X-24P-S

WS-C3750X-24P-S

Catalyst 3750X 24 Port PoE IP Base

جزییات محصول

WS-C3750X-48T-S

WS-C3750X-48T-S

Catalyst 3750X 48 Port Data IP Base

جزییات محصول

WS-C3750X-48T-L

WS-C3750X-48T-L

Catalyst 3750X 48 Port Data LAN Base

جزییات محصول

WS-C3750X-48P-L

WS-C3750X-48P-L

Catalyst 3750X 48 Port PoE LAN Base

جزییات محصول

WS-C3750X-48P-S

WS-C3750X-48P-S

Catalyst 3750X 48 Port PoE IP Base

جزییات محصول

WS-C3750X-48PF-L

WS-C3750X-48PF-L

Catalyst 3750X 48 Port Full PoE LAN Base

جزییات محصول

WS-C3750X-48PF-S

WS-C3750X-48PF-S

Catalyst 3750X 48 Port Full PoE IP Base

جزییات محصول

WS-C3750G-24TS-S1U

WS-3750G-24TS-S1U

Catalyst 3750 24 10/100/1000 + 4 SFP +...

جزییات محصول

WS-C3750G-12S-S

WS-C3750G-12S-S

Catalyst 3750 12 SFP + IPB Image

جزییات محصول

WS-C3750G-24PS-S

WS-C3750G-24PS-S

Catalyst 3750 24 10/100/1000T PoE + 4...

جزییات محصول

WS-C3750G-48TS-S

WS-C3750G-48TS-S

Catalyst 3750 48 10/100/1000T + 4 SFP +...

جزییات محصول

WS-C3750E-24TD-S[1]

WS-C3750E-24TD-S

Catalyst 3750 24 10/100/1000,4...

جزییات محصول

WS-C3750E-48TD-E

WS-C3750E-48TD-E

48Ethernet 10/100/1000 ports and 2*2...

جزییات محصول

WS-C3750X-48P-S9

WS-C3750X-48P-S

48ETHERNET 10/1000/1000 PORT S WITH...

جزییات محصول

WS-C3750V2-24PS-S

WS-C3750V2-24PS-S

24ETHERNET 10/100 PORTS WITH POWER AND...

جزییات محصول

cisco-WS-C3750X-48P-L-switch

WS-C3750X-48P-L

48TOTAL 10/100/1000 ETHERNET PORTS POE

جزییات محصول