نتایج 1 - 13 از 13

سوییچ های سری 3560

WS-C3560X-24T-S

WS-C3560X-24T-S

Catalyst 3560X 24 Port Data IP Base

جزییات محصول

WS-C3560X-24T-L

WS-C3560X-24T-L

Catalyst 3560X 24 Port Data LAN Base

جزییات محصول

WS-C3560X-24P-S

WS-C3560X-24P-S

Catalyst 3560X 24 Port PoE IP Base

جزییات محصول

WS-C3560X-24P-L

WS-C3560X-24P-L

Catalyst 3560X 24 Port PoE LAN Base

جزییات محصول

WS-C3560X-48T-S

WS-C3560X-48T-S

Catalyst 3560X 48 Port Data IP Base

جزییات محصول

WS-C3560X-48T-L

WS-C3560X-48T-L

Catalyst 3560X 48 Port Data LAN Base

جزییات محصول

WS-C3560X-48P-L

WS-C3560X-48P-L

Catalyst 3560X 48 Port PoE LAN Base

جزییات محصول

WS-C3560X-48PF-L

WS-C3560X-48PF-L

Catalyst 3560X 48 Port Full PoE LAN Base

جزییات محصول

WS-C3560X-48PF-S

WS-C3560X-48PF-S

Catalyst 3560X 48 Port Full PoE IP Base

جزییات محصول

wsc3560g-24ps-s copy

WS-C3560G-24PS-S

Catalyst 3560 24 Port Data IP Base

جزییات محصول

WS-C3560G-24TS-S

WS-C3560G-24TS-S

Catalyst 3560 24 Port Data IP Base

جزییات محصول

ws-c3560v2-24ts-s

WS-C3560V2-24TS-S

Catalyst 3560 24 Port Data IP Base

جزییات محصول

WS-C3560X-48_JPG

WS-C3560X-48P-L

48ETHERNET 10/100/1000 ETHERNET PORTS...

جزییات محصول