نتایج 1 - 9 از 9

ماژول های GLC

GLC-BX-D

GLC BX D

1000BASE-BX SFP, 1490nm

جزییات محصول

GLC-BX-D8

GLC BX U

1000BASE-BX SFP, 1310nm

جزییات محصول

GLC-FE-100FX

GLC FC 100 FX

100BASE-FX SFP for FE port

جزییات محصول

GLCLHSM

GLC LH SM

GE SFP, LC connector LX/LH transceiver

جزییات محصول

GLC-SX-MM~_12_1600x1600

GLC SX MM

GE SFP, LC connector SX transceiver

جزییات محصول

100LX

GLC-FE100-LX

he Cisco 100BASE-LX10 SFP operates on...

جزییات محصول

100LX copy

GLC-LH-SMD

1000BASE-LX/LH SFP transceiver module...

جزییات محصول

SX-MMD copy

GLC-SX-MMD

1000BASE-SX SFP transceiver module for...

جزییات محصول