نتایج 1 - 4 از 4

ماژول های حافظه PVDM

PVDM 2-8

PVDM 2-8

8Channel Packet Voice/Fax DSP Module

جزییات محصول

PVDM 2-16

PVDM 2-16

16Channel Packet Voice/Fax DSP Module

جزییات محصول

PVDM 2-32

PVDM 2-32

32Channel Packet Voice/Fax DSP Module

جزییات محصول

PVDM 2-64

PVDM 2-64

64Channel Packet Voice/Fax DSP Module

جزییات محصول