نتایج 121 - 140 از 227
صفحه 7 از 12

SFP-OC3-SR

SFP-OC3-SR

OC3/STM1 SFP, Single-mode fiber, Short...

جزییات محصول

cisco-sfp-module

SFP-OC3-IR1

OC3/STM1 SFP, Single-mode fiber,...

جزییات محصول

sfp-oc12-ir1

SFP-OC12-IR1

OC-12/ STM-4 SFP, Intermediate Reach...

جزییات محصول

snl_sfp_ge_s

SFP-GE-S

1000BASE-SX SFP (DOM)

جزییات محصول

sfp-ge-l

SFP-GE-L

1000BASE-LX/LH SFP (DOM)

جزییات محصول

sfp-10g-sr

SFP-10G-SR

10GBASE-SR SFP Module

جزییات محصول

SFP-10G-LRM

SFP-10GLRM

10GBASE-LRM X2 Module

جزییات محصول

sfp-10g-lr

SFP-10G-LR

10GBASE-LR SFP Module

جزییات محصول

7931G

CP-7931G

Cisco UC phone 7931G

جزییات محصول

7965G

CP-7965G

Cisco UC Phone 7965, Gig Ethernet, Color

جزییات محصول

7945

CP-7945G

Cisco UC Phone 7945, Gig Ethernet, Color

جزییات محصول

7961G

CP-7961G

Cisco UC Phone 7961

جزییات محصول

7960G

CP-7960G

Cisco IP Phone 7960G, Global, Spare

جزییات محصول

7941G

CP-7941G

Cisco UC Phone 7941

جزییات محصول

7936

CP-7936

Microphone Kit, for 7936

جزییات محصول

7911

CP-7911G

Cisco IP Phone 7911G

جزییات محصول

7975G

CP-7975G

Cisco UC Phone 7975, Gig Ethernet, Color

جزییات محصول

9971

CP-9971

Cisco UC Phone 9971, Charcoal, Slm...

جزییات محصول

51MM

CP-9951

Cisco Unified IP Phone 9951, Char, Std...

جزییات محصول

صفحه 7 از 12